fbpx

Dynamic Row-level Security: Tổ chức dữ liệu và phân quyền trong Power BI

Phân quyền trong Power BI cho người dùng là một phần quan trọng trong cả quy trình ứng dụng dữ liệu trong doanh nghiệp. Bởi nó ảnh hưởng đến bảo mật dữ liệu và giải quyết các vấn đề chia sẻ, truyền đạt thông tin trong doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về hai cách ứng dụng dynamic RLS để phân quyền trong Power BI. 1. Row-level security...

Có thể bạn quan tâm