fbpx

Tag: #datacareer

TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phân tích dữ liệu (data analysis) và các cấp bậc của phân tích dữ liệu. Hiểu được khái niệm phân tích dữ liệu chính là bước đầu tiên trong hành trình chinh phục ngành dữ liệu. Phân tích dữ liệu ...